Close

Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Değerli Üyelerimizin dikkatine; 12 Ekim 2019 Cumartesi günü Saat 17:00’da dernek merkezimizde aşağıdaki gündem maddelerine göre olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk şartı aranmaksızın 19 Ekim 2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Gündem

1- Açılış ve Yoklama
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
3- Saygı Duruşu
4- Dernek Organlarının Seçimi
5- Dilek ve Temenniler
6- Kapanış